pop
bol 050 - 5 253 359

logologozeilen
WIJ kiezen het ruime sop...

Ons boottraject is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden tot 27 jaar die (nog) geen zicht hebben op werk of scholing. In groepen van maximaal zeven deelnemers werken wij gedurende een werkweek (maandag tot en met vrijdag) op en rond de tjalk 'Nooit Volmaakt'. Deze ligt aangemeerd in het Friese plaatsje Heeg.
Het is onze doelstelling om door middel van een extern verblijf en een actieve, groepsgewijze aanpak, een doorbraak te bewerkstelligen in de weg naar werk en scholing. Na afloop van het traject heeft iedere deelnemer een toekomstplan. Dit plan wordt in samenwerking met de deelnemer in de aansluitende 6 maanden uitgevoerd. We verblijven in een boerderij aan het Heegermeer.

WIJ meerwaarde...

De meerwaarde van het geven van de training op de 'Nooit Volmaakt', is dat er een groepsproces zal optreden. Gezien dat feit is het onmogelijk voor de deelnemer om zich te onttrekken aan opdrachten. De reden dat deze training voor een belangrijk deel op een schip plaats zal vinden, is dat de ervaring leert dat dit een bijzondere band schept met zowel de begeleiding als onderling. Er is geen verstoring van buitenaf, maar wel een verregaande vorm van vertrouwdheid.

WIJ programma opbouw...

Het programma is zo opgebouwd dat in de loop van de week alle aspecten die van belang zijn voor het arbeidzame leven aan bod komen. Samen werken, zelfkennis en zelfredzaamheid. Kandidaten lopen tegen hun beperkingen aan en krijgen hulp om deze te onderkennen en, zo mogelijk, te overwinnen. Wij Personeel is verantwoordelijk voor het totale project, maar maakt hierbij gebruik van ter zake kundige- en geschoolde, begeleiders op de onderdelen outdoor, screening en NLP training. Wij leveren per deelnemer een actieplan, dat in de week na de boottraining eerst met de betrokkenen wordt besproken. Na akkoord wordt het plan in de aansluitende zes maanden uitgevoerd.


boot1 boot2 boot3 boot4


WIJ Personeel BV Sitemap Home Vacatures
M.L. Kingstraat 31 ZeilWerk Contact
9728 WN Groningen Werken
telefoon: 050 - 5 253 359 Privacy E-Learning Weer Werken
e-mail: info@wijpersoneel.nl Disclaimer Downloads Leren Werken


© 2014-2015 WijPersoneel BV,